Candidatura Europea

O proxecto Rutas do Impresionismo en Europa ten como obxectivo crear e promover, dentro do continente europeo, unha conexión entre os lugares que inspiraron os pintores de aire impresionista europeos a partir de mediados do século XIX ata mediados do século X, os lugares onde viviron os pintores, os lugares onde se estableceron colonias de artistas e as cidades que hoxe exhiben os seus traballos dentro dos seus museos ou nos diferentes espazos culturais. Esta colección de sitios web, constitúe un verdadeiro "museo ao aire libre" das paisaxes retratadas, e permite a conexión directa dos visitantes co movemento impresionista.

O Impresionismo marca o fin dunha era e o inicio dun novo, así como nas esferas científicas, políticas e económicas durante este período, porque a arte reflicte as moitas mudanzas da sociedade. Este movemento artístico non tocou só a pintores, tamén a músicos, escritores, xornalistas, científicos ...

A Ruta do Impresionismo a nivel europeo, pretende resaltar esasreunións simbólicas e frutuosas entre a arte e a industria, queconstitúen un cambio importante da memoria colectiva europea.

Dito movemento naceu en Francia pero foi no resto de Europa onde se desenvolveu máis fortemente, a pesar do contexto político da época, moi difícil. Un dos puntos interesantes das Rutas do Impresionismo en Europa é transmitir tamén estes múltiples aspectos do enfoque impresionista. Este estilo reflicte un cariño fervoroso pola luz, a auga nas súas diversas formas... ela transmite a alegría de vivir reforzado pola súa perfecta harmonía coa natureza, e está na orixe das revolucións pictóricas que aconteceron máis tarde ...

En definitiva, o impresionismo constitúe un compoñente importante da memoria colectiva dos europeos: escenas da vida cotiá, así como numerosos lugares de reunión que aínda existen, prácticas sociais, eventos relacionados coa paisaxe e a auga, os deportes acuáticos ...

A Ruta do Impresionismo a nivel europeo, pretende resaltar esas reunións simbólicas e frutuosas entre a arte e a industria, que constitúen un cambio importante da memoria colectiva europea. Os artistas impresionistas foron exitosos na transmisión dos valores comúns europeos, tanto na súa actitude e nas súas obras: o espírito de liberdade, a xustiza, a tolerancia, a solidariedade ... A independencia reivindicada nos seus traballos, fóra das restricións relixiosas, políticas ou académicas, abriu novos horizontes artísticos para eles, amplamente retomado e desenvolvido polas próximas xeracións.

A rede de rutas do impresionismo europeo pretenden promover da mellor maneira posible, o patrimonio europeo construído ao longo de décadas, a fin de usalo para a formación dos mozos e mozas, e a potenciación dun turismo "intelixente e responsable".

Candidatura a Itinerario Cultural Europeo

A Ruta do Impresionismo das Mariñas forma parte das Rutas Impresionistas europeas, a cal opta a Itinerario Cultural Europeo para o ano 2017.

A iniciativa dos Itinerarios Culturais Europeos foi creada polo Consello de Europa en 1987, co obxectivo de demostrar a través dunha viaxe a través do espazo e do tempo, como a herdanza dos distintos países europeos contribúe a unha herdanza compartida. As rutas son as redes locais de aplicación do Consello dos valores fundamentais de Europa: dereitos humanos, democracia, diversidade cultural e de identidade, de intercambio e enriquecemento mutuo a través de fronteiras e séculos. Eles actúan como canles para o diálogo intercultural e promover un mellor coñecemento e comprensión da historia europea.

No ano 2016, existen 33 Rutas Culturais do Consello de Europa: a primeira foi a recoñecida en 1987, as rutas do Camiño a Santiago de Compostela; a última, distinguida en 2015, é a chamada "Sur les traces de Robert Louis Stevenson" ( "Seguindo os pasos de Robert Louis Stevenson").

Máis información na web www.culture-routes.net